Uncategorized

Pierwsza sieć komputerowa

Historia internetu zaczęła się od… ARPANET-u, czyli sieci stworzonej przez organizację ARPA (Advanced Research Project Agency). Agencja powstała w 1958 r. z inicjatywy prezydenta USA Dwighta Eisenhowera i miała na celu prowadzenie projektów naukowych służących celom militarnym skierowanym głównie przeciwko Związkowi Radzieckiemu.

W organizacji od 1962 r. działał Joseph Licklider, który stanął na czele jednostki IPTO (Information Process Techniques Office). Głównym zadaniem IPTO było połączenie komputerów kilku jednostek amerykańskich bez wyraźnego ośrodka centralnego. Chodziło o to, by w razie uszkodzenia pewnej jej części (lub w przypadku zajęcia jej przez przeciwnika) sieć nadal mogła funkcjonować.

Warto podkreślić, że Licklider już w 1959 r. opublikował pracę pt. Man-Computer Symbiosis, którą uważa się za kluczową w rozwoju idei sieci. W 1963 r. – już jako członek ARPA – dostrzegł potrzebę (i możliwość) stworzenia sieci o znacznie większym zasięgu niż tylko pomiędzy kilkoma punktami w USA. Opisał tę ideę w notatkach skierowanych do swoich współpracowników w ARPA.